Kontakt

Alexander Šušla – Top Servis
Šenkvická 199/11
90082 Blatné
Telefón: 0948342901

Zápis
Číslo živn.registra: 103-12704, okresný úrad Senec.

IČO35154926
DIČ1033448460

Právna forma
Živnostník

SK NACE
podľa Štatistického úradu SR:
43210 Elektrická inštalácia

kotle-servis-technik

Volajte: 0948342901

Alebo píšte: