Servis

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

V rámci môjho pôsobenia zabezpečujem: Autorizovaný servis kotlov, periodické ročné prehliadky, záručné a pozáručné opravy kotlov, výmeny kotlov.

 • Rýchle a jednoduché riešenia bez zbytočných starostí
 • Výlučne použitie originálnych náhradných dielov
 • Zmluvný partner uvedených značiek v SR
 • Osobitý prístup ku každému zákazníkovi

Uvedenie kotla do prevádzky.
Výrobca požaduje pre uznanie záruky uvedenie kotla do prevádzky vyškoleným technikom pre toto zariadenie. Tým sa zabezpečí správna a bezpečná prevádzka zariadenia.

SERVIS KOTLOV

Servis a opravy plynových kotlov s dlhoročnými skúsenosťami vo Vašom okolí – Bratislava, Senec, Pezinok, Trnava, Záhorie.

Kotol treba mať pred vykurovacou sezónou vždy pripravený. Zanedbaná údržba sa skôr či neskôr objaví a následky môžu byť kruté. Riskujete tým viac ako len výpadok tepla a teplej vody. Riešenie je pritom veľmi jednoduché, stačí zavolať.

Akonáhle zavoláte, spoločne identifikujeme problém a budem pracovať na okamžitej náprave, prípadne oprave.(Pri hlásení poruchy pomôžete, ak:viete značku alebo typ kotla, viete povedať približný vek kotla)
Pri servise plynového kotla Vám automaticky skontrolujem aj únik plynu a oxidu uhoľnatého, taktiež tlak v expanznej nádobe.

REVÍZIE PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ PODĽA VYHLÁŠKY 508/2009 Z.Z.

Ako prebieha revízia?
Skontroluje sa celé plynové zariadenie, t.j. plynovod a plynové spotrebiče.

 • kontrola tlaku plynu
 • kontrola tesnosti plynovodu
 • kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
 • kontrola uchytenia plynovodu
 • kontrola náterov, označení
 • kontrola pripojenia plyn. spotrebičov
 • kontrola plynových meracích hodín
 • kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
 • okamžité odstránenie zisteného úniku plynu
 • poradenstvo – plynárenstvo, vykurovanie, príprava TÚV
 • celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy.